Wycinka drzew i krzewów

Świadczymy usługi wycinki drzew i krzewów oraz karczowania. Wykonujemy prace konserwacyjne zarówno w parkach zabytkowych, jak i w zakresie zieleni drogowej. W ramach naszych działań zajmujemy się projektowaniem zieleni oraz sadzeniem drzew i krzewów.

W ramach naszych prac oferujemy:

  • wycinkę drzew i karczowanie,
  • konserwację zieleni w parkach zabytkowych (nadzór WUOZ),
  • sadzenie drzew i krzewówprace w zakresie zieleni drogowej,
  • projektowanie zieleni.

 

Robotnik koszący trawę