Konserwacja zabytków i dzieł sztuki

Zajmujemy się konserwacją zabytków i dzieł sztuki. Prace konserwatorskie przeprowadzamy przy obiektach zabytkowych i ich poszczególnych elementach, takich jak: zabytkowe elewacje i wnętrza m.in. tynki, podłoża i sztukaterie. Przeprowadzamy również konserwację dzieł sztuki m.in. z zakresu malarstwa, rzeźby i sztuki ludowej. W oparciu o wykonane ekspertyzy poprzedzone pracami badawczymi przygotowujemy projekty konserwatorskie. Sporządzamy również dokumentacje konserwatorskie i sprawujemy nadzory budowlane w obiektach zabytkowych.

W ramach prac konserwatorskich wykonujemy:

  • prace konserwatorskie,
  • projekty konserwatorskie,
  • konserwację zabytków,
  • konserwację dzieł sztuki,
  • nadzory budowlane w obiektach zabytkowych.

 

Zabytkowy dom podczas renowacji