Archeolog odkopujący wazon

Archeologia

Wykonujemy badania archeologiczne i wykopaliskowe. Prowadzimy rozpoznawcze badania archeologiczne dotyczące planowanych inwestycji budowlanych. Sprawujemy również nadzory archeologiczne i sporządzamy ekspertyzy archeologiczne.

Usługi przyrodnicze

Świadczymy usługi przyrodnicze, obejmujące m.in.: nadzory i ekspertyzy przyrodnicze, monitoring zoologiczny i botaniczny oraz inwentaryzację przyrodniczą. Oferujemy także nadzory i kontrolę inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Mężczyzna z łopatą
Koszenie trawy kosą spalinową

Wycinka drzew i krzewów

Zajmujemy się wycinką drzew, krzewów i karczowaniem. Wykonujemy prace konserwacyjne w parkach zabytkowych i w zakresie zieleni drogowej. W ramach naszych prac zajmujemy się projektowaniem zieleni oraz sadzeniem drzew i krzewów.

Usługi saperskie

Nasza oferta obejmuje usługi saperskie, w ramach których prowadzimy prace poszukiwawcze metodami geofizycznymi i oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych. Po dokonaniu identyfikacji materiałów niebezpiecznych, unieszkodliwiamy je.

Mężczyzna niosący wykrywacz
Dwie osoby konserwują drewniany dom

Konserwacja zabytków i dzieł sztuki

Realizowane przez nas usługi obejmują konserwację zabytków i dzieł sztuki. Wykonujemy projekty konserwatorskie oraz sporządzamy dokumentacje konserwatorskie. Sprawujemy również nadzory budowlane na terenie obiektów zabytkowych.

Przenoszenie domów i obiektów zabytkowych

Nasza oferta obejmuje przenoszenie domów i obiektów zabytkowych. Przenosimy obiekty, takie jak: kapliczki, krzyże i chałupy wiejskie. Przeprowadzamy również konserwację przenoszonych obiektów obejmującą wykonanie prac ciesielskich.

Przenoszenie posągu

Badania archeologiczne – KSAR

Pracownicy i ciężarówka

KSAR - archeologia, konserwacja zabytków, ochrona przyrody, prace saperskie

Firma KSAR od 2005 roku obecna jest na rynku archeologicznym, konserwatorskim, ochrony przyrody i budowlanym. Nasza oferta obejmuje badania archeologiczne, ekspertyzy przyrodnicze w tym dendrologiczne i konserwację zabytków i dzieł sztuki. Wykonujemy również prace saperskie. Przez lata działalności zdobyliśmy uznanie wielu współpracujących z nami partnerów - instytucji publicznych, firm oraz inwestorów prywatnych, dla których świadczymy usługi związane z projektowaniem, nadzorowaniem i budową inwestycji na terenie całego kraju.