Usługi przyrodnicze

Nasza oferta obejmuje usługi przyrodnicze, które przeprowadzamy na terenie całego kraju. W ramach usług przyrodniczo-środowiskowych oferujemy m.in.: nadzory i ekspertyzy przyrodnicze, monitoring zoologiczny i botaniczny oraz inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadzamy również ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze, sporządzamy raporty oddziaływania na środowisko oraz sprawujemy nadzory i kontrolę inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Nasze usługi przyrodnicze obejmują:

  • nadzory przyrodnicze, ekspertyzy przyrodnicze z zakresu botaniki, ornitologii i zoologii,
  • monitoring zoologiczny i botaniczny,
  • inwentaryzację przyrodniczą: ornitologiczną, herpetologiczną, chiropterologiczną (nietoperzy),
  • ekspertyzy i inwentaryzacje dendrologiczne,
  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • nadzór i kontrolę  inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

 

Robotnik nadzoruję kładzenie rur