Usługi saperskie

Nasza oferta obejmuje usługi saperskie uwzględniające prace poszukiwawcze i oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych. Prace poszukiwawcze poprzedzające oczyszczanie terenu przeprowadzamy z wykorzystaniem metod geofizycznych – również podwodnych. Po dokonaniu identyfikacji materiałów niebezpiecznych, unieszkodliwiamy je, pozostawiając teren inwestycji wolnym od groźnych obiektów, takich jak: niewypały i niewybuchy.

W ramach usług saperskich zapewniamy:

  • prace poszukiwawcze metodami geofizycznymi,
  • identyfikację i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych,
  • oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych.

 

Mężczyzna z wykrywaczem metali